K.V.K.K

PET GARDEN AKVARYUM İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Genel bilgiler ve kullanım amacı

Bu başvuru formu PET GARDEN AKVARYUM İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.. tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.

Başvuru sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilir.

  1. Başvuru yolu

Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:

  • https://www.petgarden.com.tr adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra ASO 2. OSB Eskişehir Yolu 42. Km Alcı OSB Mah. 2022. Cad. No:1 Ankara/TÜRKİYE adresine şahsen başvuru ile
  • https://www.petgarden.com.tradresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra ASO 2. OSB Eskişehir Yolu 42. Km Alcı OSB Mah. 2022. Cad. No:1 Ankara/TÜRKİYE adresine kargo ya da posta vasıtasıyla,
  • https://www.petgarden.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun hukuk@ petgarden.com.tr adresine gönderilecek bir e-posta ile ( E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.)

      3-Veri sahibi bilgileri

Adı soyadı

 

TC No

 

İletişim adresi

 

Telefon numarası

 

E-posta

 

Faks No

 

Şirketimiz ile olan İlişkiniz

   Müşteri:  ☐                          Çalışan:     ☐                                              Diğer: ☐

 

     4-Talep sonucunun iletilmesi

Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.

Sonuç E-posta hesabıma gönderilsin

Sonuç adresime postalansın

Sonuç faks olarak iletilsin

 

       5-Başvuru konusu

 Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

 

 

6-Veri sahibi beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir

*Kişisel veri sahibi 19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler bu durumu belgelemeleri halinde başvuru yapabilir.

*Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

VERİ SAHİBİ

 

Adı Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza